ساختمان مرکزی بانک دی


آدرس : تهران، خیابان ولی عصر(عج)، بالاتر از پارک ملت، روبروی سازمان مدیریت صنعتی، نبش خیابان پروین ، شماره 45
کد پستی: 1966835694
نمابر: 26218626-26218610
تلفن: 28930