نرخ سود سپرده های مدت دار ارزی به شرح جدول ذیل می باشد.

نوع ارز / نوع سپرده

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

نه ماهه

یکساله

دلار آمریکا

1%

1.5%

2%

2.5%

3.7%

یورو

0.5%

1%

1.5%

2%

2.7%

 

توضیح : به سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری ارزی سودی تعلق نمی گیرد. لیکن از اولویت در اعطای تسهیلات قرض الحسنه و سایر عقود اسلامی برخوردار می گردند و در خصوص سپرده قرض الحسنه پس انداز با رعایت حداقل موجودی و متناسب با میزان مانده آن از مزایای شرکت در قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه بهره مند می­گردد.