دي کارت کالاي ايراني-شرکت اسنوا

دي کارت کالاي ايراني-شرکت اسنوا

در سال «حمايت از توليد داخلي» رسالت شبکه بانکي حمايت همه جانبه از توليدکنندگان داخلي است. يکي از روشهاي حمايتي بانکها از توليدکنندگان داخلي، تسهيل در فروش محصولات آنهاست.
در طرح «دي کارت کالاي ايراني-شرکت اسنوا»، بانک دي تسهيلات موردنياز براي خريداران محصولات شرکت اسنوا را با نرخ و شرايط جذاب فراهم ميکند.

مشمولان طرح:
کليه خانوارهاي ايراني متقاضي خريد کالا از شرکت اسنوا ميتوانند از مزاياي اين طرح استفاده کنند.
به علاوه شرکتها و سازمانها ميتوانند با توجه به جذابيت اين محصول، اقدام به دريافت دي کارت کالاي ايراني- شرکت اسنوا براي پرسنل زير مجموعه خود نمايند.
ابزار مورد استفاده:
براي متقاضيان خريد کالاي ايراني از شرکت اسنوا، کارت اعتباري صادر خواهد شد. عنوان اين کارت «دي کارت کالاي ايراني-شرکت اسنوا» ميباشد.
مشتري قادر خواهد بود با «دي کارت کالاي ايراني- شرکت اسنوا» تا سقف مشخص شده، از محصولات توليدي شرکت اسنوا خريد کرده و در قالب تسهيلات بانک دي بازپرداخت نمايد.
مشتريان 3 دوره خريد يک ماهه فرصت دارند تا با مراجعه به فروشگاههاي منتخب يا سايت شرکت اسنوا، اقدام به خريد نمايند. به طور مثال اگر يک مشتري در يکي از روزهاي تير ماه اقدام به دريافت کارت نمايد، ميتواند در ماههاي تير، مرداد و شهريور اقدام به خريد کند. کليه خريدهاي طي هر ماه در پايان آن ماه تبديل به يک فقره تسهيلات اقساطي خواهند شد.
سقف اعتبار کارتهاي صادره:
در جهت انعطافپذيري بيشتر و افزايش جذابيت براي مشتريان، سقف اعتبار «دي کارت کالاي ايراني- شرکت اسنوا» در مبالغ زير و بسته به انتخاب متقاضيان ارائه ميگردد:

  • 100 ميليون ريالي
  • 200 ميليون ريالي
  • 300 ميليون ريالي

دوره بازپرداخت تسهيلات:
جهت حفظ منافع مشتريان اين طرح، بازپرداخت تسهيلات به صورت اقساطي و در دورههاي:
  • 12 ماهه
  • 24 ماهه
  • 30 ماهه
  • 36 ماهه

به انتخاب مشتري انجام ميشود.
نرخ سود:
تسهيلات «دي کارت کالاي ايراني-شرکت اسنوا» در قالب عقد مرابحه و با نرخ سالانه 15% ميباشد. همچنين از روز انجام تراکنش تا پايان مهلت پرداخت (7 روز پس از صدور صورتحساب) محاسبه سود به صورت روزشمار محاسبه مي شود.
شرايط و فرآيند دريافت:
مدت اقساط: حداکثر 36 ماهه
صدور «دي کارت کالاي ايراني- شرکت اسنوا»، به محض درخواست متقاضي، و بدون نياز به سپردهگذاري و ايجاد ميانگين حساب بوده و متقاضيان با توجه به اعتبارسنجي صورت گرفته و معرفي يک ضامن معتبر ميتوانند از تسهيلات مذکور استفاده نمايند.
بديهي است متقاضي بايد فاقد چک برگشتي و بدهي غيرجاري در شبکه بانکي باشد.
متقاضيان ميتوانند به يکي از شعب بانک دي مراجعه و پس از اعتبار سنجي و تکميل مدارک نسبت به دريافت «دي کارت کالاي ايراني-شرکت اسنوا» با مبلغ و دوره بازپرداخت دلخواه خود اقدام کنند.
فروشگاههاي منتخب:
«دي کارت کالاي ايراني- شرکت اسنوا» در فروشگاههاي منتخب شرکت اسنوا قابل استفاده است. ليست اين فروشگاهها را ميتوانيد از سايت شرکت اسنوا دريافت نماييد.


جهت اطلاعات بيشتر کد شهر خود را به سامانه 30003435 پيامک نماييد.
(مثال: تهران ارسال عدد 021) و يا به يکي از مراکز فروش منتخب مراجعه نماييد.