طرح تسهیلات صدرا بانک دی

طـرح صـدرا ارزش آفـرین
مبلغ تسهیلات به انتخاب شما
نـرخ تسهیلات به انتخاب شما ( 4 تا 18 درصد)
مـدت اقســاط به انتخاب شما (حداکثر تا 36 ماه)

بانک دی با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان خود اقدام به ارایه طرح صدرا ارزش آفرین نموده است

  • مشتری گرامی شما می توانید با افتتاح یکی از حساب های طرح صدرا ارزش آفرین بانک دی، از انواع خدمات ویژه این حساب برخوردار شوید .
  • با افتتاح یکی از حساب های این طرح، در نزدیک ترین زمان ممکن تسهیلات ویژه دریافت نمایید .
  • کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی می‌توانند از مزیت های این طرح برخوردار شوند.

نوع حساب طرح صدرا ارزش آفرین
- قرض الحسنه جاری
- کوتاه مدت روزشمار
در صورتیکه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت صدرا با نرخ سود 10% افتتاح نمایید، علاوه بر دریافت سود علی الحساب، از تسهیلات ویژه این طرح نیز بهره مند خواهید شد.
سایرخدمات
خدمات الکترونیکی (اینترنت بانک، همراه بانک و...(
صدور دسته چک برای حساب جاری صدرا ارزش آفرین
انتخاب نرخ سود تسهیلات، مدت اقساط و مبلغ تسهیلات در اختیار شماست.
دوره گردش حساب برای بهره مندی از تسهیلات : حداقل 2 ماه می باشد
تسهیلات قرض الحسنه
مبلغ تسهیلات: حداکثر تا 200.000.000 ریال
نرخ کارمزد : 4%
مدت اقساط: حداکثر 24 ماهه

تسهیلات مرابحه
مبلغ تسهیلات: حداکثر تا اعتبار مشتری
نرخ سود تسهیلات: 4% تا 18% به انتخاب مشتری
مدت اقساط: حداکثر 36 ماهه
نحوه بازپرداخت : اقساطی یا یکجا سررسیدی
برای مثال، طبق جدول ذیل، براساس نوع عقد مورد تقاضای مشتری و از محل میانگین 6 ماهه حساب، تسهیلات با شرایط ذیل قابل پرداخت می باشد.

الف) حساب قرض الحسنه جاری صدرا

نوع عقد تسهیلات مبلغ تسهیلات نرخ سود کارمزدتسهیلات تعداداقساط
قرض الحسنه 60% میانگین حساب 4% 24 ماهه
مرابحه اقساطی 170% میانگین حساب 18% 24 ماهه
مرابحه یکجا سررسید 135% میانگین حساب 18% 12 ماهه


ب) حساب کوتاه مدت روزشمار صدرا
نوع عقد تسهیلات مبلغ تسهیلات نرخ سود کارمزدتسهیلات تعداداقساط
قرض الحسنه 25% میانگین حساب 4% 24 ماهه
مرابحه اقساطی 75% میانگین حساب 18% 24 ماهه
مرابحه یکجا سررسید 60% میانگین حساب 18% 12 ماهه