ره آورد ارزش آفرین

بانک دی با هدف انگیزش و رونق بخشی به کسب و کارهای مشتریان خود اقدام به ارائه طرح ره آورد ارزش آفرین نموده است.
مشتری گرامی شما می توانید با افتتاح حساب جاری ارزش آفرین بانک دی، علاوه بر دریافتIPG ، از انواع خدمات ویژه این حساب برخوردار شوید.

کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی میتوانند از مزیت های این طرح برخوردار شوند.
هدیه ویژه:

بانک به جهت قدردانی، در دوره های سه ماهه و از محل میانگین حساب جاری، به دارندگان این حساب هدیه نقدی اعطا می نماید.
صاحبان حساب های جاری علاوه بر دریافت هدیه نقدی، از تسهیلات این طرح نیز بهره مند خواهند شد.

دستگاه :POS

با افتتاح این حساب، از دستگاه های POS با سیم و بدون سیم با کیفیت بالا بهره مند خواهید شد.

هدیه ویژه:

بانک به جهت قدردانی، در دوره های سه ماهه و از محل میانگین حساب جاری، به دارندگان این حساب هدیه نقدی اعطا می نماید.
صاحبان حساب های جاری علاوه بر دریافت هدیه نقدی، از تسهیلات این طرح نیز بهره مند خواهند شد.

سایرخدمات:

  • خدمات الکترونیکی )اینترنت بانک، همراه بانک و ...(
  • صدور دسته چک

 


با افتتاح این حساب و از محل میانگین آن در نزدیک ترین زمان ممکن تسهیلات ویژه دریافت نمایید.
انتخاب نرخ سود تسهیلات، مدت اقساط و مبلغ تسهیلات در اختیار شماست.
دوره گردش حساب برای بهره مندی از تسهیلات: حداقل3 ماه می باشد.

وام قرض الحسنه:

مبلغ وام : حداکثر تا 200.000.000 ریال
نرخ کارمزد: 4%
مدت اقساط: حداکثر 24 ماهه

تسهیلات مرابحه:

مبلغ تسهیلات: حداکثر تا اعتبار مشتری
نرخ سود تسهیلات: 4% تا 18 % به انتخاب مشتری
مدت اقساط: حداکثر 36 ماهه
نحوه بازپرداخت: اقساطی یا یکجا سررسیدی

برای مثال، طبق جدول ذیل، براساس نوع عقد مورد تقاضای مشتری و از محل میانگین حساب 6 ماهه، تسهیلات با شرایط ذیل قابل پرداخت می باشد.

نوع عقدتسهیلات/ وام مبلغ تسهیلات/ وام نرخ سود / کارمزدتسهیلات تعداد اقساط
قرضا لحسنه 60% میانگین حساب 4% 24 ماهه
مرابحها قساطی 115% میانگین حساب 18% 36 ماهه
مرابحه یکجا سررسید 130% میانگین حساب 18% 12 ماهه