مشتری گرامی !

چنانچه شارژ خریداری شما، از شرکت همراه اول می باشد، فرم ذیل را تکمیل نماید. در صورتیکه شارژ شما مربوط به شرکت ایرانسل است، برای رفع مغایرت، از خط ایرانسل خود با شماره تماس 700 و از خطوط ثابت با شماره 09377000000 تماس حاصل فرمایید.


 تراکنش ناموفق خرید شارژتلفن همراه
 شماره کارت :
 مبلغ شارژ(ریال) :
 تاریخ تراکنش : / /
 شماره تلفن همراه :