سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (ریالی)


سپرده سرمایه گذاری

سپرده سرمایه‌گذاری سپرده‌ایست که صاحب حساب با افتتاح آن وجوه خود را به منظور سرمایه‌گذاری به آن حساب واریز می‌کند و به بانک وکالت می‌دهد در هر جایی که تشخیص دهد این وجوه را سرمایه‌گذاری کرده (پرداخت تسهیلات) و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را پس از کسر حق‌الوکاله به وی پرداخت نماید.

• برای محاسبه سود سپرده اینجا کلیک کنید.

 

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (ریالی)

سپرده‌ای است که مشتری در بانک افتتاح می‌کند و به مانده حساب سود تعلق می‌گیرد و به وی دفترچه‌ای اعطا می‌شود که دریافت و پرداخت می‌تواند به وسیله آن صورت گیرد.
نرخ سود سپرده‌ها در حال حاضر ۸ درصد می‌باشد.

 

مقررات مربوط به افتتاح حساب کوتاه‌مدت

• مبلغ اولیه برای افتتاح حساب و تعلق سود ۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
• شرط تعلق سود، گذشت ۳۰ روز از تاریخ افتتاح حساب با حداقل موجودی ۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
• پدر، مادر یا قیم قانونی شخص صغیر می‌تواند به نام او حساب سپرده سرمایه‌گذاری افتتاح نماید. در صورتی که مادر به نام فرزند صغیر خود افتتاح حساب نماید (اگر قیم قانونی او نباشد) حق برداشت از آن حساب را ندارد. تا زمان بلوغ فرزند (۱۸ سالگی) که حق برداشت از حساب فقط در اختیار فرزند خواهد بود.
• اگر حساب به‌صورت مشترک افتتاح شود در صورت تقاضای بستن حساب به هر دلیل، موجودی حساب به نسبت سهمی که در زمان افتتاح توسط صاحبان حساب مشخص شده به هر یک از آنها تعلق می‌گیرد.
اگر حساب مشترک بین دو نفر باشد در صورت فوت، ورشکستگی، یا دلیل مشابه دیگری، حساب از حالت اشتراک خارج می‌شود و مانده حساب به نسبت سهم به طرفین تعلق می‌گیرد.
• اگر حساب مشترک مربوط به بیش از دو نفر باشد در صورت وقوع حالت فوق، یعنی فوت، ورشکستگی، خروج یک چند شریک در صورتی که از صاحبان حساب حداقل دو نفر مانده باشند با موافقت شرکاء موجود، حساب به‌صورت مشترک باقی می‌ماند.

 

شرایط لازم برای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری

• داشتن حداقل ۱۸ سال تمام برای افرادی که برای افتتاح حساب اقدام می‌کنند.
• در صورت صغیر بودن شخص، فقط پدر یا قیم قانونی او می‌تواند برای او حساب سرمایه‌گذاری افتتاح نماید.
• در صورتی که پدر یا قیم قانونی برای فرزند صغیر خود حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه افتتاح نماید، حق برداشت از حساب تا قبل از ۱۸ سالگی فرزند، بر عهده پدر یا قیم قانونی و بعد از ۱۸ سالگی فقط صاحب‌حساب حق برداشت از حساب را خواهد داشت.
• هر شخص می‌تواند به صورت قانونی به دیگری وکالت دهد تا از طرف او افتتاح حساب نماید.
• مادر می‌تواند برای فرزند صغیر خود افتتاح حساب نماید. در این صورت مادر و هیچ شخص دیگری حق برداشت از حساب را ندارد. تا زمانی که صاحب حساب به سن بلوغ (۱۸ سالگی) برسد حق برداشت از حساب را خواهد داشت. سایر ضوابط و مقررات حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلند مدت مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد.

 

مدارک لازم برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری

• کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار برای افراد بالغ
• ارایه وکالتنامه رسمی برای شخصی که به نام دیگری افتتاح حساب می‌کند.
• ارایه مدارک مربوط به پدر، مادر یا قیم قانونی شخص صغیر
• تکمیل فرم‌های مربوطه در بانک
• اساسنامه، روزنامه رسمی ثبت و آخرین تغییرات هیات مدیره (برای شرکت‌ها)
• کارت ملی و شناسنامه هیئت مدیره ومدیرانی که دارای حق امضاء هستند (برای شرکت‌ها)