آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره
بانک دی (سهامی عام)
شماره ثبت 374111
شناسه ملی 10320237706
در اجرای مفاد ماده 61 اساسنامه بانک دی به اطلاع کلیه سهامداران محترم بانک می رساند، با عنایت به اینکه انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک دی در سال 1398 در دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده قرار دارد، همچنین با توجه به اینکه اعضای هیأت مدیره می بایست از میان اشخاص حقیقی سهامدار تعیین و انتخاب شوند و اسامی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نیز می بایست جهت تأیید صلاحیت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و پس از تأیید، برای رأی گیری به مجمع مذکور معرفی گردند، لذا از کلیه سهامداران متقاضی عضویت در هیأت مدیره که دارای شرایط احصاء شده در ماده 63 اساسنامه بانک می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 31/02/1398 با همراه داشتن مدارک ذیل الذکر به حوزه مدیریت بانک واقع در تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از پارک ملت، نبش خیابان پروین، شماره 45، طبقه پنجم مراجعه نمایند.


    مدارک لازم جهت ثبت نام:
  • ارائه تائیدیه کتبی از سوی حداقل 5 درصد سهامداران بانک.
  • اصل و تصاویر شناسنامه و کارت ملی.
  • تکمیل فرم ثبت نام اعلام داوطلبی و ارائه مدارک مورد نیاز مندرج در فرم مذکور.

فرم های مذکور :


عنوان دریافت
آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره (روزنامه دنیای اقتصاد)
آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره (روزنامه اطلاعات)
ماده 63 اساسنامه بانک دی
فرم تاییدیه ( اشخاص حقوقی )
فرم تأییدیه ( اشخاص حقیقی )
فرم در خواست داوطلب
مشخصات داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک دی