افتخارات معاونت سرمایه انسانی


  • پیشرو در حوزه سرمایه انسانی و مدیریت سلامت اداری
  •     اهدای جایزه نشان رهبری منابع انسانی آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
  •        اخذ گواهینامه استاندارد بین المللی مدیریت آموزشISO 10015:1999