طرح سروش ارزش آفرین

دریافت آنی تسهیلات

در این طرح مشتریان حقیقی و حقوقی برای تامین مالی و رفع نیازهای خود،می توانند معادل نسبتی از موجودی سپرده یکساله خود ، تسهیلات در قالب عقود اسلامی ، با رعایت ضوابط و مقررات جاری و درچارچوب مفاد خط مشی و روش اجرایی اعتباری جاری بانک دریافت نمایند.

 • دوره زمانی و اجرایی طرح نامحدود می باشد و به تایید اداره کل امور شعب و بازاریابی و با توجه به سیاست کلان بانک دی می تواند در آینده تغییر نماید.
 • فرایند اجرای طرح سروش :
  شرایط حالت اول حالت دوم
  نرخ سودسپرده 12% 12%
  نحوه پرداخت سود سپرده ماهانه ماهانه
  نرخ سود تسهیلات 15% 17%
  مبلغ تسهیلات 85% مبلغ سپرده 85% مبلغ سپرده
  نحوه بازپرداخت تسهیلات اقساطی یکجا سررسید
 • این حساب برای مشتریان حقیقی و حقوقی ( حداقل 18 سال) قابل افتتاح می باشد.
 • نوع حساب : حساب سپرده بلند مدت
 • محل واریز سود سپرده سروش:سپرده مرتبط ترجیحا قرض الحسنه پس انداز
 • نوع عقد تسهیلات : عقد مرابحه
 • سقف مبلغ تسهیلات قابل پرداخت در این طرح ، معادل 85% مبلغ سپرده توثیق شده می باشد.
 • مشتری می تواند هرگونه حساب بلند مدت و یا سایر سپرده های خود را نزد بانک دی که در توثیق تسهیلات نباشد، بدون کسر جریمه بسته و نسبت به افتتاح حساب طرح سروش ارزش آفرین و دریافت تسهیلات اقدام نمایند.
 • در این طرح تسهیلات پس از اعتبارسنجی به صورت آنی پرداخت می گردد ، لذا دوره انتظار برای دریافت تسهیلات
 • مشتری می تواند در هر زمان نسبت به تسویه زودهنگام تسهیلات اقدام نماید .
 • امکان افتتاح حساب سپرده مشترک برای استفاده از طرح تسهیلات سروش امکان پذیر نمی باشد .
 • امکان پرداخت تسهیلات به افراد محجور ( صغار، مجانین و غیر رشید) امکان پذیر نمی باشد.بنابراین امکان افتتاح حساب سپرده طرح سروش برای افراد مذکور امکان پذیر نمی باشد.
 • سپرده سرمایه گذاری سروش ارزش آفرین درصورت بسته شدن قبل از سررسید مشمول نرخ سود سپرده کوتاه مدت(10%) خواهد گردید.
 • امکان انتقال امتیاز سپرده مدت دار سروش به اشخاص ثالث در قبال اخذ رضایت نامه کتبی از دارنده سپرده، وجود دارد .