جمعه ٠٤ خرداد ١٣٩٧
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیأت مدیره نام عضو حقيقی یا حقوقی جدید هيأت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غيرموظف مدرك تحصيلی
بانک دی بانک دی 374111 حسنعلی قنبری ممان فاقد نماینده 1533829330 رئیس هیأت مدیره غیر موظف دکترا
اتیه سازان دی اتیه سازان دی 402608 مالک رحمتی فاقد نماینده 1552159183 عضو هیأت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد
توسعه دیدار ایرانیان توسعه دیدار ایرانیان 347957 سعید باقرزاده فاقد نماینده 2751752314 عضو هیأت مدیره
(رزومه)
موظف دکترا
تجارت الکترونیک دی تجارت الکترونیک دی 399465 اکبر پور مظاهری فاقد نماینده 4198539545 نایب رئیس هیأت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد
خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان 402033 بهروز امیدعلی فاقد نماینده 4132432378 عضو هیأت مدیره غیر موظف دکترا

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com

ارتباط با امور سهام

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
ایمیل امور سهام شرکت : saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15