دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
رویای روز کیش

تامین مالی و سرمایه گذاری و مشارکت (finance):

با توجه به تعریف شدن پروژه های متعدد در دنیا و مواجه بودن با بزرگترین گلوگاه پروژه ها، یعنی موضوع تأمین منابع مالی، شرکت رویای روز کیش افتخار دارد با شناسایی ابزار های مالی مطرح در سطح بین المللی همکاری داشته و آمادگی خود را در زمینه تأمین منابع مالی در ازاء ارائه انواع اسناد و تضامین معتبر در سطح دنیا اعلام می دارد. ارائه خدمات مشاوره در زمینه امور مالی و علی الخصوص تأمین مالی و سرمایه گذاری جزء مهمترین سرویس های قابل ارائه این مجموعه می باشد.

نقشه

تاریخچه

مکان ما بر روی نقشه

آدرس