معرفی سامانه‌های بانکداری مدرن

سامانه‌های بانکداری مدرن بانک دی با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان از انجام عملیات بانکی و همچنین کاهش میزان مراجعه به شعب و در نتیجه کاهش سفرهای درون شهری و در نهایت صرفه جویی در وقت و انرژی راه اندازی شده است. این سامانه‌ها شامل اینترنت بانک، اینترنت بانک همراه، همراه بانک و تلفن بانک است.


با دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه‌های بانکداری مدرن بانک دی، می‌توانید از تمامی خدمات این سامانه‌ها استفاده کنید و در غیر این صورت میتوانید با استفاده از شماره دی کارت خود و رمز دوم آن، از برخی خدمات سامانه‌های یاد شده، بهره‌مند شوید.


برای آشنایی با خدمات هر یک از سامانه‌های بانکداری مدرن بانک دی، فایل زیر را دریافت نمایید.