فرم مشخصات سهامداران :

سهامدار محترم، خواهشمند است در ورود اطلاعات دقت فرمایید.
لازم به ذکر است مسئولیت ناشی از ورود اطلاعات بر عهده شخص سهامدار می باشد.


 فرم مشخصات سهامداران
 شخصيت :حقيقي
 كد بورس :
 سهامدار :فرزند شهيد
ايثارگر(آزاده-جانباز-خانواده شهيد-رزمنده)
ساير
 نام و نام خانوادگي :
 نام پدر :
 محل صدور :
 شماره شناسنامه :
 كدملي :
 تاريخ تولد : / /
 جنسيت :مرد
زن
 نشاني :
 كدپستي 10 رقمي :
 تلفن همراه :
 تلفن ثابت :
 نام بانک :
 شماره حساب :
 شماره شبا(26رقم) :