دیدار مدیران و همکاران بانک دی از حسینیه جماران 13 خرداد 93